Uw nieuwe Gomexus-producten worden gedekt door een beperkte garantie van 1 jaar. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen.

A. Producten die onder deze beperkte garantie vallen

Deze beperkte garantie geldt voor producten die zijn vervaardigd door Gomexus, die rechtstreeks zijn gekocht bij Gomexus of de geautoriseerde verkopers van Gomexus en die zich in de Verenigde Staten bevinden (exclusief Amerikaanse grondgebieden).

B. Voor wie geldt deze beperkte garantie

Deze beperkte garantie geldt voor de oorspronkelijke koper van alle producten die zich in de Verenigde Staten bevinden (exclusief Amerikaanse territoria). De beperkte garantie geldt niet voor klanten die hun producten hebben gekocht via het handelsprogramma van Gomexus.

Alle Gomexus-garanties, inclusief eventuele impliciete garanties, zijn alleen geldig voor de periode dat de producten eigendom zijn van de oorspronkelijke koper van de producten. De "oorspronkelijke koper", in het kader van deze beperkte garantie, is de eerste koper van de producten van Gomexus of een geautoriseerde Gomexus-dealer. Bewaar een kopie van uw aankoopbewijs als bewijs van aankoop. Alle beperkte garanties van Gomexus zijn niet overdraagbaar.

C. 1 jaar beperkte garantie en verantwoordelijkheden van Gomexus

Gomexus garandeert de producten in hun originele verpakking die aan u zijn verkocht tegen defecten in materiaal en vakmanschap zoals hieronder uiteengezet ('Defecten') voor een periode van 1 jaar vanaf het moment dat uw producten door u zijn gekocht wanneer de producten normaal worden gebruikt voor hun beoogde doeleinden.

D. Wat deze beperkte garantie dekt

Deze beperkte garantie is van toepassing op defecten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materiaal, onderhevig aan de beperkingen die in deze garantie worden beschreven.

Deze beperkte garantie dekt niet het volgende:
1. Comfortvoorkeur.
2. Lichamelijk misbruik of schade aan de producten, inclusief maar niet beperkt tot brandwonden, snijwonden, scheuren, vloeistofschade of vlekken; op voorwaarde dat het defect is veroorzaakt door dergelijk misbruik of dergelijke schade.
3. Schade veroorzaakt door commercieel gebruik.
4. Alle producten (al dan niet vervaardigd door Gomexus) verkocht door wederverkopers die geen geautoriseerde detailhandelaren zijn.
In het geval van een defect is Gomexus' enige en exclusieve aansprakelijkheid en uw enige verhaalsmogelijkheid onder deze beperkte garantie, naar goeddunken van Gomexus , om een ​​vervangend product te leveren, onder voorbehoud van uw vervulling van "Uw verantwoordelijkheden" hieronder.

E. Jouw verantwoordelijkheden

In het geval van een defect en om gebruik te kunnen maken van deze beperkte garantie, moet u uw producten aan Gomexus retourneren en Gomexus een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum overleggen. Mochten er verzendkosten nodig zijn om uw producten te retourneren, dan bent u niet verantwoordelijk voor die kosten. Bewijs van een defect en eventuele claims moeten worden verzonden naar het adres dat aan het einde van deze beperkte garantie wordt vermeld. In het geval van een defect zal Gomexus vervangende producten (indien van toepassing) naar u verzenden.
Voor vervangende producten geldt dezelfde beperkte garantie als voor de originele producten. Als u vervangende producten aanschaft, begint de garantietermijn van de vervangen producten vanaf de datum van aankoop van de originele producten.

F. Disclaimer, beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, worden de producten geleverd "zoals ze zijn" en deze beperkte garantie en eventuele impliciete garanties zijn uw exclusieve garanties en vervangen alle andere garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet. Sommige staten staan ​​geen beperkingen toe op hoe lang een impliciete garantie duurt, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Sommige staten of andere rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. U hebt mogelijk ook andere rechten die van staat tot staat en van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en behalve zoals uiteengezet in de garantie van dit beperkte product, zullen gomexus of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor de aanschaf van vervangende producten of andere speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade die voortvloeit uit of gerelateerd aan de producten of het gebruik ervan door u of een derde partij, hetzij op grond van contracttheorie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadeloosstelling, productaansprakelijkheid of anderszins. Deze beperking is zelfs van toepassing als Gomexus op de hoogte is gesteld van dergelijke schade en niettegenstaande het falen van het wezenlijke doel van een beperkt rechtsmiddel. De totale aansprakelijkheid van Gomexus zal niet hoger zijn dan de aankoopprijs die is betaald voor de producten die aanleiding geven tot dergelijke aansprakelijkheid.

Sommige staten of landen staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

.